UV1: Forkert bøjning af mådeudsagnsord

Beskrivelse af fejlen: UV1: Forkert bøjning af mådeudsagnsord

De uregelmæssige udsagnsord kan være nogle vanskelige størrelser, og man kan let komme til at bøje dem forkert.

Ofte glemmer man at få sat –t’et på sine mådesudsagnsord, når man bruger dem i førnutid eller førdatid, simpelthen fordi man ikke kan høre t’et. De skal dog have t’et på ligesom alle andre udsagnsord.

Hedder det fx:

  • Han har altid ville/villet gå til hækkeløb.
  • Man har aldrig kunne/kunnet gennemskue hende.

Man kan ikke høre t’et, vel? Hvad gør man så?

Se videoen, og ret din fejl.

Bedredansk.dk er en service fra Studienet.dk. Få endnu mere hjælp til dansk på gymnasiet her. Studienet.dk