VF5: Springe/sprænge

Beskrivelse af fejlen: VF5: Springe/sprænge

Du har fået byttet rundt på springe og sprænge.

Skrives det fx:

  • Pæren sprænger/springer.
  • Terroristen sprænger/springer bomben
  • Bomben sprænger/springer.

Se videoen, og ret din fejl.

Bøjning

Husk at bøje springe og sprænge alt afhængigt af i hvilken tid, du anvender dem.

SPRINGE

Navneform

Nutid

DATID

Kort tillægsform

Springe

Springer

Sprang

Sprunget

Hesten er glad for at springe

Hesten springer

Hesten sprang

Hesten har sprunget

SPRÆNGE

Navneform

Nutid

Datid

Kort tillægsform

Sprænge

Sprænger

Sprængte

Sprængt

Politiet elsker at sprænge huse i luften

Politiet sprænger huset i luften

Politiet sprængte huset i luften

Politiet har sprængt huset i luften

Bedredansk.dk er en service fra Studienet.dk. Få endnu mere hjælp til dansk på gymnasiet her. Studienet.dk