VF8: Får og for

Beskrivelse af fejlen: VF8: Får og for

Du skal være ekstra opmærksom, når du skriver får og for. De to ord betyder ikke det samme og skal bruges forskelligt.

Får med –å er et udsagnsord, mens for med –o kan være et biord, forholdsord eller et bindeord.

Skrives det:

  • Drengen får/for lov til at klappe bjørnen.
  • De kørte får/for livet.

Se videoen, og ret din fejl.

Bedredansk.dk er en service fra Studienet.dk. Få endnu mere hjælp til dansk på gymnasiet her. Studienet.dk