STN2: Der mangler et udsagnsled

Beskrivelse af fejlen: STN2: Der mangler et udsagnsled

Din sætning, mangler et udsagnsled og fungerer derfor ikke.

Når du glemmer et udsagnsled, er det tit, fordi du har lavet en meget lang sætning, hvor udsagnsledet først kommer til sidst. Du har mistet overblikket og derfor glemt at få udsagnsledet med.

Det giver sætninger, der ser sådan her ud:

  • Den mistænkte er blevet indfanget, men sporene peger i forskellige retninger, og efterforskningen

Som du kan se af eksemplet, er det som om, der mangler noget. Dette noget er et udsagnsled!

Se videoen, og ret din fejl.

Bedredansk.dk er en service fra Studienet.dk. Få endnu mere hjælp til dansk på gymnasiet her. Studienet.dk