G: Ejefald

Fejltyper under G: Ejefald

Bedredansk.dk er en service fra Studienet.dk. Få endnu mere hjælp til dansk på gymnasiet her. Studienet.dk